Próbki dźwięku

Każdy podcast zaczyna się od pierwszego nagrania

Aktualnie montuję podcast „NIeliniowy”, poniżej kilka wybranych odcinków: